POLUB NAS

KONTAKT:
tel. (22) 697 52 99
ul. Jaworzyńska 7/3,
00-634 Warszawa
NIP 5261001946

fundacjapgp@gmail.com
fundacja@fpgp.eu


wstaw

FINANSE
MINUS Z PLUSEM. MF ma projekt ułatwiający spłatę długów jst
MF przygotowało projekt ustawy pozwalający na łatwiejszą spłatę zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozwoli to na zmniejszenie zadłużenia sektora finansów publicznych - napisał resort finansów dodając, że zwiększy się jednocześnie przestrzeń do dokonywania wydatków przez jst.
KRZYWA W GÓRĘ. Spada deficyt instytucji rządowych i jst
Zgodnie ze wstępnymi danymi podanymi 3 kwietnia 2018 r. przez Główny Urząd Statystyczny, przesłanymi do Komisji Europejskiej (Eurostat) w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. stanowił 1,5 proc. PKB (wobec 2,3 proc. PKB w 2016 r.).
PODATEK OD DOTACJI. Wiceninister finansów odpowiada na interpelację
Dotacja UE podlega opodatkowaniu, jeżeli ma bezpośredni związek z ceną produktu dostarczonego przez otrzymującego dotację. W takiej sytuacji przyjmuje się, że dotacja stanowi składnik tej ceny - wyjaśnił wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na poselską interpelację.
MILIARDY NA CZYSTO. Zapowiedź głębokiej termomodernizacji domów
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma przeznaczyć w latach 2016-2023 aż 25 mld zł na działania związane z zanieczyszczeniem powietrza - poinformował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.  Będą to m.in. środki unijne z PO Infrastruktura i Środowisko, które dzieli NFOŚiGW.
DO SKREŚLENIA. Szefowa MF zapowiada przegląd sprawozdawczości jst
- Są sprawozdania, które nie wnoszą wartości dodanej - mówi prof. Teresa Czerwińska, minister finansów. - Chcę zrobić ich rzetelny przegląd i weryfikację i tam, gdzie to możliwe, wprowadzić uproszczenia - zapowiada w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP szefowa resortu finansów.
SUBWENCJA 2018. Informacja Ministra Finansów o dochodach jst
Resort finansów poinformował jst o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych na 2018 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
ILU INSPEKTORÓW? Ochrona danych wymaga dodatkowych środków
Zdaniem dr Marlena Sakowskiej-Baryły najważniejszą zmianą wynikającą z wdrażania RODO jest konieczność powoływania inspektorów ochrony danych (IOD), obecnie jst tego robić nie muszą. Jeden z ważnych problemów, z którymi muszą zmierzyć się samorządy, to zabezpieczenie środków na ten cel – uważa ekspertka. 
BEZ GOTÓWKI. Program dla urzędów wszystkich szczebli
Ministerstwo  Przedsiębiorczości i Technologii  we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową prowadzi Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Program obejmuje urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie i Policję.
CZYNNIKI WZROSTU. Najwięcej inwestują rząd i samorządy
Największy wpływ na poziom inwestycji w IV kw. miały inwestycje rządowe i samorządowe - poinformowała dyrektor departamentu rachunków narodowych Głównego Urzędu Statystycznego Maria Jeznach. GUS podał, że Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2017 roku wzrósł o 5,1 proc. rdr.
PYTANIE O KATASTER. MF nie planuje teraz wprowadzenia tego podatku
MF obecnie nie planuje wprowadzenia podatku od nieruchomości, w którym podstawą opodatkowania byłaby ich wartość - poinformował wiceszef resortu finansów Wiesław Janczyk w odpowiedzi na poselską interpelację. Zdaniem posłów, podatkiem katastralnym zainteresowane są samorządy gminne
SPRAWOZDANIA SZEFÓW GMIN. Za pośrednictwem RIO do MF
MF udostępniło aplikację do przekazywania sprawozdań z zakresu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powinni je złożyć do RIO przez system informatyczny Besti@. Sprawozdania składają się z dwóch części. Termin dla pierwszej z nich: 28 lutego.
DESZCZ EURO. MIiR przypomina o konkursach ze środków FE
W lutym rusza 30 nowych konkursów ze środków Funduszy Europejskich. Można też składać wnioski o wsparcie finansowe projektów w 92 wciąż trwających konkursach. Nabory skierowane są do samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, szkół wyższych i instytucji ochrony zdrowia - informuje MIiR.
GMINNY RACHUNEK. Lista jst z wykazami otrzymanych kwot
Ile wpłynęło do JST z podatku dochodowego od osób fizycznych, a ile z subwencji? Ministerstwo Finansów ogłosiło informację o kwotach subwencji ogólnej w 2017 r. dla jednostek samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia i środkach przekazanych na rachunki samorządów za IV kwartały 2017 r.
OPTYMIZM W KASIE. Dobra sytuacja budżetu państwa w 2017 r.
Budżet państwa zakończył 2017 r. deficytem w wysokości 25,4 mld zł, wobec dopuszczonego w wysokości ponad 59,3 mld zł - poinformowało MF. Zdaniem minister finansów Teresy Czerwińskiej tak niski deficyt to efekt m.in. bardzo dobrej ściągalności dochodów, zwłaszcza z VAT.
MAMY BUDŻET. Rząd zaplanował wzrost na poziomie 3,8 proc.
Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2018 r. Ustawa przewiduje deficyt nie większy niż 41,5 mld zł, dochody w wysokości 355,7 mld zł, a wydatki na poziomie 397,2 mld zł.  Rząd założył wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 2,3 proc.
DACH NAD GŁOWĄ. Wsparcie dla gminnych mieszkań na wynajem
6 mld zł w latach 2019 - 2025 otrzymają gminy w ramach wsparcia dla tworzenia m. in. lokali socjalnych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych - zapowiedział w Sejmie wiceminister Infrastruktury Kazimierz Smoliński. Projekt nowelizacji ustawy jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego
PIT NA CZAS. Najszybsze są świętkorzyskie urzędy skarbowe
Kto rozlicza się wcześniej i wysyła PIT-y online, ten szybciej dostaje zwrot podatku. W ubiegłym roku podatnicy, składający e-deklaracje PIT w styczniu, otrzymali pieniądze średnio już po 23 dniach. Ci, którzy zwlekali do kwietnia, czekali już dwukrotnie dłużej, nawet do 52 dni.
W DODATKU RIO. Ekstra pobory urzędnika muszą być uzasadnione
Kontrola RIO w jednej z podlaskich gmin wykazała, że dodatki specjalne otrzymywało kilkudziesięciu pracowników UG, natomiast w zdecydowanej większości przypadków nie uzasadniono na piśmie podstawy ich wręczania. Nie można zatem ustalić, czy wystąpiły przesłanki, by przyznać świadczenie.
SPIS KOMPETENCJI. Co kto może pod nowym kierownictwem MF
Opublikowane zostało zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Ministerstwie Finansów.  Dokument jest sygnowany przez nową szefową resortu - Teresę Czerwińską. Wiceministrami są  Wiesław Janczyk, Leszek Skiba, Marian Banaś, Paweł Cybulski, Piotr Walczak, Piotr Nowak, Paweł Gruza.
ZWOLNIENIA INACZEJ. Nowe warunki regionalnej pomocy inwestycyjnej
Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i rekreacyjną
NIEPEŁNA CYFRA. Czekając na ostatni urząd z terminalem płatniczym
Tak długo, jak będziemy czekać na ostatni urząd, który nie udostępnia terminala płatniczego, tak długo nie będziemy mogli powiedzieć, że mamy w pełni cyfrową administrację – uważa Dariusz Marcjasz. Rozmowę  z wiceszefem Krajowej Izby Rozliczeniowej przeprowadził Serwis Samorządowy PAP
SPÓJNA EUROPA. Trzeba inwestować korzystnie dla wszystkich...
Przeciwstawiając się twierdzeniom, że polityka oparta na dotacjach nie jest już potrzebna w Europie, przewodniczący Komitetu Regionów UE Karl-Heinz Lambertz zwrócił uwagę na stały spadek inwestycji publicznych w większości państw członkowskich Unii.
OBOWIĄZEK WÓJTA. MF przypomina o sprawozdaniach podatkowych
Weszły w życie przepisy dotyczące sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. MF przypomina, że sprawozdania podatkowe szefowie gmin będą musieli składać corocznie za pośrednictwem systemu BeSTi@. Odpowiednia funkcjonalność zostanie udostępniona w lutym
PRZYSPIESZAMY! Jerzy Kwieciński: Problem inwestycji samorządowych
Inwestycje samorządowe w funduszach europejskich są znacznie bardziej ślamazarne, aniżeli było to w poprzedniej perspektywie finansowej, a więc tu też musimy przyspieszyć - twierdzi nowy minister rozwoju i inwestycji Jerzy Kwieciński. Zapowiada realizację programu dla miast średnich
NAD BARIERAMI. Pakiet dla miast średnich w Planie Morawieckiego
Chcemy pomóc samorządom pokonywać bariery finansowe - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podczas konferencji poświęconej realizacji "Pakietu dla miast średnich". W ramach naboru do PFR zgłosiło się dotąd 150 samorządów, które nie mają możliwości pozyskania dotacji
MSWiA PRZYBIJA 5. POWER na podatki, opłaty i nieruchomości
Z  uwagi na wysokość alokacji przeznaczonej na konkurs każdy projekt, który spełni kryteria formalne i merytoryczne otrzyma dofinansowanie - zapewnia MSWiA średnie miasta w imiennym zaproszeniu do kolejnej edycji PO WER 2.18. My ze swojej strony zapraszamy miasta do Giełdy POWER
ZAPROSZENIE DO KASY. Wszystkie dobre projekty będą dofinasowane
Jak już informowaliśmy, MSWiA skierowało do średnich miast zaproszenie do kolejnej edycji konkursu PO WER 2.18. Wystartować mogą te średnie miasta z listy 255 opracowanej przez PAN, które nie były beneficjentami PO WER 2.18 w poprzednich latach.
700 KONKURSÓW DLA SAMORZĄDÓW. Są szczegółowe informacje
W 2018 r. planowanych jest ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich. "Serwis Samorządowy PAP" podaje szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach, w których mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego.
PIT DLA GMIN. Miliardowe wpływy z podatku w największych miastach
W pięciu największych miastach wpływy z podatku dochodowego przekroczą  w 2018 r. 800 mln złotych - wynika z prognoz Ministerstwa Finansów. Stołeczny budżet zasili z tytułu podatku PIT od osób fizycznych kwota ponad 4,2 mld zł. Na drugim biegunie są Przytuły z wpływami poniżej 420 tys zł.
LISTY DO CAŁEJ LISTY. MSWiA zaprasza do konkursu 255 średnich miast
Jak się dowiadujemy MSWiA zaprosiło imiennie do kolejnej edycji konkursu PO WER 2.18 wszystkie średnie miasta z listy 255 opracowanej w PAN pod kierownictwem prof. Przemysława Śleszyńskiego. Szanse na zdobycie grantu 400 lub 200 tys zł (w zależności od statusu miasta) są ogromne.
WIĘCEJ LUZU. Samorządowe dotacje celowe dla partnerów prywatnych
Dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmiany ustawy o PPP. Publikujemy komunikat CIR po posiedzeniu rządu
WÓJT BLIŻEJ TRZYNASTKI. Wypłata do 31 marca. Przypominamy zasady
Uprawnienie do pełnej trzynastki nabywa się po roku pracy. Po pół roku trzynastka jest wypłacana w kwocie proporcjonalnie mniejszej. Z obowiązku przepracowania sześciu miesięcy zwolnieni są m.in. nowo wybrani wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i ich zastępcy, a także skarbnicy
PRZYMIARKA DO BIURKA. Test dla referenta finansowo-księgowego
Publikujemy 3 pierwsze pytania testu, któremu zostali poddani kandydaci na stanowisko specjalisty w Referacie Finansowo – Księgowym w Urzędzie Miasta Kielce. Liczący 15 pytań test wiedzy był jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego.
BEATA CYWIŃSKA RADZI. Jak nie stracić w dżungli wytycznych?
Większość beneficjentów bardzo cieszy informacja o zdobyciu dofinansowania UE. Jednak to dopiero pierwszy etap, być może nawet ten łatwiejszy – uważa Beata Cywińska. Współpracująca z Fundacją Promocji Gmin Polskich ekspertka porównuje rozliczanie projektów UE do balansowania na krawędzi.
POWER: ABY DO WIOSNY. Czy lista 255 miast może być rozszerzona?
Czy przewidywane są jakieś zmiany w regulaminie konkursu PO WER dla średnich miast zapowiadanego na wiosnę? Czy lista 255 miast zapisana w zeszłorocznym regulaminie może zostać rozszerzona? Czy wiadomo kiedy konkurs zostanie ogłoszony? W najbliższych dniach spróbujemy zdobyć odpowiedzi na powyższe pytania.
GMINNI RADNI NA DIECIE. Maksymalnie 2684 zł 13 gr miesięcznie
Diety do maksymalnej przewidzianej przepisami wysokości przysługują w 2018 roku radnym w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców. W gminach, których populacja liczy od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, jest to najwyżej 75 proc. tej kwoty, w jednostkach mniejszych - do 50 proc.
POWER czyli MOC Z NAMI. Jesteśmy już w sześciu województwach
Nasza giełda miast – partnerów zamierzających wystartować po granty w ramach PO WER w konkursie MSWiA cieszy się coraz większym powodzeniem. Jesteśmy już w województwach: podlaskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, podkarpackim, małopolskim i warmińsko-mazurskim.
PODWYŻKA BEZ PODWYŻKI. Nowa tabela minimalnych płac w samorządach
Przecież nic nie wzrośnie biorąc pod uwagę jakie jest planowane na 2018 rok najniższe wynagrodzenie. I tak nikt nie może mieć niższego wynagrodzenia od płacy minimalnej, która w tym roku wynosi 2 tys. zł. - tak skomentował czytelnik wiadomość o znowelizowanej tabeli płac w samorządach
PIENIĄDZE PRZYZNALI, ALE NIE DALI. Najcięższe przed nami
Ekspert Fundacji Promocji Gmin Polskich, adwokat Beata Cywińska ostrzega:

Zrealizowanie unijnego projektu i osiągnięcie założonych wskaźników (nawet na wyższym poziomie niż zapisano we wniosku o dofinansowanie) nie oznacza, że wszystkie wydatki poniesione w projekcie będą automatycznie uznane za kwalifikowalne.
POWER DO POTĘGI! Suwałki w pierwszej piątce
Mamy już pięć przyczółków przed wiosenną batalią konkursową o dofinansowanie w ramach PO WER. Suwałki podpisały list intencyjny, cztery miasta finalizują formalności.
Szansa na zdobycie dofinansowania jest  bardzo duża, ale po spełnieniu trzech warunków: trzeba być średnim miastem, działać w grupie co najmniej pięciu partnerów oraz wystąpić z dobrym wnioskiem.