POLUB NAS

KONTAKT:
tel. (22) 697 52 99
ul. Jaworzyńska 7/3,
00-634 Warszawa
NIP 5261001946

fundacjapgp@gmail.com
fundacja@fpgp.eu


wstaw

ARCHIWUM WIADOMOŚCI
SUPERKURS! Wszystko o grantach na doskonalenie cyberkompetencji
Trwa konkurs grantowy, w ramach którego gminy mogą otrzymać - na doskonalenie kompetencji cyfrowych swoich mieszkańców - nawet  150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego.

W związku z wciąż dostępną, znaczną pulą środków zapraszamy na spotkania informacyjne w Punktach Informacyjnych FE. Publikujemy terminarz i miejsca spotkań

Serce do komputera. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cybernetyki

Podręcznik ma pomóc Ci trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka scenariuszy szkoleń informatycznych dr.  Joanna Frączek- Broda.

Joanna Frączek – Broda jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, wykładowcą akademickim, przez wiele lat wykładała w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Przeszkoliła ponad 20 tysięcy osób. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu procesami decyzyjnymi i komunikacyjnymi.


Scenariusze napisane dla Fundacji Promocji Gmin Polskich przez dr Joannę Frączek Brodę zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

KONKURSOWE ABC. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych w Polsce
Prezentujemy listę pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów na temat konkursu grantowego w ramach Działania 3.1, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej w Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce.
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC: Siedem tematów głównych
Kompetencje cyfrowe? Co macie konkretnie na myśli? Czego chcecie uczyć na waszych superkursach? Nasza Fundacja otrzymuje coraz więcej szczegółowych pytań od gmin zainteresowanych otrzymaniem grantu na szkolenia. Odpowiadając - w serii artykułów przedstawimy komplet siedmiu podstawowych tematów szkoleń.
PO PC 3.1 W PREZENCIE? Jakie będą obowiązki gminy - grantobiorcy?
Piszecie, że prawdziwymi beneficjentami konkursu POPC 3.1 będą mieszkańcy gmin i że gminy nie poniosą w trakcie realizacji projektu żadnych dodatkowych kosztów. Jak to możliwe? Czy gminy, jako grantobiorcy nie będą miały żadnych obowiązków? Kto faktycznie zapłaci za cyfrowe szkolenie mieszkańców?
JEST GRANT DO WZIĘCIA. Szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie
W związku z naszymi publikacjami dotyczącymi możliwości uzyskania przez gminy grantów w wysokości 150 tys zł na szkolenia w dziedzinie kompetencji cyfrowych mieszkańców - bez żadnych kosztów własnych - otrzymujemy w Fundacji coraz więcej pytań o możliwość złożenia wniosku i o kryteria konkursowe.
WIDOK Z GÓRY. Zapowiedź przeglądu instytucji administracji państwa
Będziemy musieli dokonać przeglądu administracji państwa, czy wszystkie instytucje są potrzebne – powiedział Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego. Czy potrzebne nam jest tyle różnych poziomów władzy? - pytał Sasin.
200 000 000 NA CZYSTO. NFOŚiGW wspiera gospodarkę odpadami
NFOŚiGW prowadzi nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
POPRAWIONY KODEKS. Bez obowiązku transmisji z lokali wyborczych
Sejm znowelizował Kodeks wyborczy. W efekcie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych. Uproszczono także procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze, poszerzono też katalog osób, które mogą być urzędnikami wyborczymi.
GRANT Z RĄK WÓJTA. Gmina na cyberkursie. Wkład własny: 0 zł.
Piszecie, że wójt przy pomocy jednego maila może zdobyć 150 tys zł na sfinansowanie wiedzy komputerowej mieszkańców gminy, a jeżeli mu zostanie pieniędzy - na kupno sprzętu komputerowego. Nie piszecie natomiast nic o kosztach. Ile wynosi wkład własny gminy? Ile trzeba wydać, żeby dostać te 150 000?
NAGRAJĄ WYBORY. Czynności komisji pod społeczną obserwacją
Obserwatorzy społeczni będą mogli za pomocą własnych urządzeń nagrywać czynności komisji wyborczej. Nie dotyczy to jednak samego momentu głosowania - wyjaśniła PKW w odpowiedzi na list Fundacji im. Stefana Batorego. Instytucję  obserwatorów społecznych wprowadził znowelizowany Kodeks wyborczy.
KARTA SAMORZĄDU. Obniżka pensji na forum europejskim
Obniżeniu pensji włodarzy samorządowych w Polsce ma przyjrzeć się jedna z komisji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, działającego w ramach Rady Europy. Do końca czerwca polska strona samorządowa w Komisji przygotuje również informacje o stanie finansów samorządowych.
POLACY O SAMORZĄDACH. Eksperci postulują nowe kompetencje
Rozszerzenie kompetencji samorządu, uświadamianie mieszkańców, jakie zadania ma wójt i burmistrz oraz umożliwienie wspólnotom lokalnym decydowania we własnych sprawach to według ekspertów podstawowe kierunki działań na rzecz samorządów. Dyskutowano m.in. o raporcie "Polacy o samorządach"
KOMPETENCJE Z URZĘDU. Siedem umiejętności do wyboru
Siedem kompetencji cyfrowych mogą zdobyć w prezencie od swoich gmin ich mieszkańcy. Na zorganizowanie szkoleń samorządy mogą dostać w postaci grantu do 150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego. Wystarczy zgłoszenie do Fundacji Promocji Gmin Polskich woli uczestnictwa w konkursie  3.1 PO PC.
PREZYDENCIE ZAPYTAJ TK. Samorządowcy do Andrzeja Dudy
Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie legalności rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
DIETA MIESZANA. WSA przyznał rację miejskim radnym
Rada gminy ma prawo wyodrębnić podstawową dietę ryczałtową oraz dietę ryczałtową za pełnienie przez radnych funkcji kontrolnych – stwierdził WSA przyznając rację radnym z Lubska w sporze z wojewodą lubuskim, który uznał, że dodatek za udział w kontroli narusza przepisy o maksymalnej wysokości diety.
CZYSZCZENIE PRAWA. Gospodarka odpadami pod specjalnym nadzorem
Nowe regulacje wprowadzają rygorystyczne rozwiązania dla gospodarujących odpadami. Wśród zmian jest też odebranie uprawnień starostów do wydawania decyzji oraz nowe obowiązki marszałków. Uznano, że zasadne będzie zatrudnienie w 2019 r. po 1 pracowniku w każdym urzędzie marszałkowskim.
MEGABITY OD GMINY. 7 cyberkompetencji w prezencie od wójta
Siedem kompetencji cyfrowych mogą zdobyć w prezencie od swoich gmin ich mieszkańcy. Na zorganizowanie szkoleń samorządy mogą dostać w postaci grantu do 150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego. Wystarczy zgłoszenie do Fundacji Promocji Gmin Polskich woli uczestnictwa w konkursie  3.1 PO PC.
UNIA DOPŁACI MNIEJ. Mogą być problemy z wkładem własnym
Jak pisze red. Mateusz Kicka z Sofii, Komisja Europejska chce zmniejszyć poziom współfinansowania projektów unijnych po 2020 r. do 70 proc.  Zdaniem mazowieckiego marszałka Adama Struzika, skutkiem może być niezrealizowanie szeregu projektów z uwagi na problemy z zapewnieniem wkładu własnego.
POZIOM BEZ ZMIAN? W stałym komitecie RM o obniżkach płac
Według rządu obniżka płacy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dotyczy pensji podstawowej, nie będzie więc skutkowała obniżeniem całego wynagrodzenia o 20 proc. Wiceszef MSWiA Stanisław Szwed powiedział, że rady gmin będą decydowały i wiele pensji pozostanie na tym samym poziomie.
ZADANIE ZLECONE. Projekt nowelizacji kodeksu wyborczego
Uchylenie przepisów o transmisji z lokali wyborczych, skrócenie procedury skarg dotyczących podziału na okręgi i poszerzenie kręgu uprawnionych do funkcji urzędnika wyborczego przewiduje nowelizacja prawa wyborczego. Zapewnienie warunków pracy urzędników wyborczych ma być zadaniem zleconym gminy
7 KOMPETENCJI. Grant dla mieszkańców do rąk wójta ramach 3.1 PO PC
Siedem kompetencji cyfrowych mogą zdobyć w prezencie od swoich gmin ich mieszkańcy. Na zorganizowanie szkoleń samorządy mogą dostać w postaci grantu do 150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego. Wystarczy zgłoszenie do Fundacji Promocji Gmin Polskich woli uczestnictwa w konkursie  3.1 PO PC.
LEKCJA BIZNESU. 3.1 PO PC: jak rozwinąć interes w sieci
Jednym z siedmiu tematów szkoleń mieszkańców gmin w ramach konkursu grantowego 3.1 PO PC będzie "Mój biznes w sieci", moduł przeznaczony przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu.  Uczestnik darmowego szkolenia pozna np. dedykowane dla biznesu usługi e-administracji.
KULTURA BEZ GRANIC. 3.1 PO PC: sztuka docierania do źródeł
Zastanawialiśmy się w urzędzie jakie kompetencje cyfrowe mogą się wiązać z proponowanym w ramach konkursu 3.1 PO PC tematem darmowego szkolenia mieszkańców "Kultura w sieci". Czy moglibyście przypomnieć założenia tego modułu? Jesteśmy z woj. wielkopolskiego, czyli z "waszego" obszaru konkursowego
PARAGRAF W KIESZENI. Obniżka tylko po uchwale rady?
Pensje samorządowców będą zmieniane tylko wtedy, jeśli rady gmin podejmą uchwały w tej sprawie – twierdzi Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jego zdaniem ani z ustawy, ani z rozporządzenia nie wynika obowiązek działania dla rad.
ROZTRWONILI GMINĘ. Akkt oskarżenia przeciwko wójtowi i skarbniczce
Akt oskarżenia przeciwko b. skarbniczce i wójtowi Ostrowic - najbardziej zadłużonej gminy w Polsce - trafił do sądu. Obojgu grozi kara do 10 lat więzienia. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zarzuca im niedopełnienie obowiązków, nadużycie uprawnień i nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych.

CO MOŻE SKARBNIK. Stanowisko szczególnie umocowane
Skarbnik gminy nie może delegować na inne osoby tych kompetencji, które przyznane są mu ustawowo, a przepis szczególny nie wskazuje na możliwość delegowania - pisze serwis Walters Kluwer LEX Samorząd w odpowiedzi na pytanie czytelnika. Wątpliwości dotyczyły delegacji dla zastępcy skarbnika
MOJA STRONA. 3.1 PO PC: miejsce w sieci dla każdego
Dowiedziałem się z waszych publikacji, że jednym z tematów szkoleń w ramach konkursu 3.1 PO PC mającego na celu doskonalenie kompetencji cyfrowych będzie tworzenie własnej strony internetowej. Przypomnijcie (Wasza Fundacja jest przecież operatorem projektu) - na czym to będzie polegało.
BEZ WGLĄDU DO BAZ GMINY. Szefowa KBW na Komisji Wspólnej
W związku z ochroną danych osobowych urzędnik wyborczy nie może mieć dostępu do baz danych urzędu, nie ma takiej możliwości prawnej – uważa szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, która wzięła udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
BRAKUJE STANOWISK. Luki w tabeli płac samorządowców
Rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych nie zawiera stanowiska "dyrektor wydziału" – alarmują samorządowcy. Według wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera, należy zastanowić się, jak ten problem rozwiązać, natomiast samo rozporządzenie wymaga gruntownej analizy.
KARY ZA ŚMIECI. Polskie gminy nie mieszczą się w limitach UE
Istnieje zagrożenie, że polskie gminy nie osiągną w 2020 r. wyznaczonego unijnymi regulacjami 50 proc. poziomu recyklingu - przestrzega Najwyższa Izba Kontroli. NIK poświęciła temu zagadnieniu raport pt. "Realizacja zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych". Grożą nam poważne kary
BONIEWO PIERWSZE. 3.1 PO PC: zgłoszenie z kujawsko-pomorskiego
Jeszcze nie wystartowaliśmy z oficjalnym naborem gmin-grantobiorców w ramach konkursu 3.1 PO PC mającego na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, a już mamy pierwsze zgłoszenie. Swój udział w projekcie zgłosiła do naszej Fundacji gmina Boniewo z województwa kujawsko-pomorskiego.
ZDANIEM JERZEGO STĘPNIA. Współtwórca samorządu wystawia oceny
Miasta na prawach powiatu na 4+, pozostałe gminy na 4, powiaty na 3+, a województwa na 3 – tak ocenia poszczególne szczeble samorządu Jerzy Stępień. Wywiad z współtwórcą samorządu w Polsce przeprowadziła red. Katarzyna Kubicka Żach z serwisu Walters Kluwer LEX Samorząd.
BEZ TRANSMISJI. Kodeks wyborczy sprzeczny z przepisami RODO
Nie będziemy przeprowadzać transmisji z lokali wyborczych ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) - poinformował szef PKW Wojciech Hermeliński. Obowiązek prowadzenia transmisji z lokali wyborczych zakłada znowelizowany w styczniu Kodeks wyborczy.
PO WR DO NEGOCJACJI. Nasza Fundacja na czwartym miejscu
Na stronie MSWiA została opublikowana lista trzynastu projektów skierowanych do negocjacji w ramach naboru konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18.  Na czwartym miejscu z dorobkiem 110,5 pkt znalazł się projekt Fundacji Promocji Gmin Polskich, która złożyła wniosek w imieniu sześciu miast.
SUPERKURS DLA GMIN. 3.1 PO PC: Enter! 7 kompetencji do wyboru
Kompetencje cyfrowe? Co macie konkretnie na myśli? Czego chcecie uczyć na waszych superkursach? Nasza Fundacja otrzymuje coraz więcej szczegółowych pytań od gmin zainteresowanych otrzymaniem grantu na szkolenia. Odpowiadając - w serii artykułów przedstawiamy komplet siedmiu podstawowych tematów szkoleń.
RZĄD PRECYZUJE. Zmiany w nagrodach i dodatkach za staż pracy
Nagroda jubileuszowa i dodatek za wieloletnią pracę – m.in. te kwestie zostały doprecyzowane w nowym rozporządzeniu płacowym dla samorządowców. Rozporządzenie wprowadziło zmiany nie tylko w tabelach minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (m.in. obniżka dla wójtów i burmistrzów).
MINUS MIESZKANIA PLUS. Za daleko od dużych miast
Program "Mieszkanie plus" zamiast wspierać rozwój polskiej gospodarki może go hamować: znaczna część mieszkań jest planowana w małych miejscowościach, z których Polacy wyjeżdżają i w których płace są relatywnie niskie – alarmuje w analizie Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju.
OBOWIĄZKI IOD. Dane osobowe pod specjalnym nadzorem
Na Inspektorach Ochrony Danych spoczywają cztery kategorie obowiązków: ekspert, doradca, osoba nadzorująca ochronę danych oraz specjalista odpowiedzialny za kontakty z organem nadzorczym – mówi na łamach serwisu Walters Kluwer LEX Samorząd Maciej Kołodziej, ekspert ds. ochrony danych osobowych,
OKRĘGOWE KOMBINACJE. Takie manipulacje to wyraz cynizmu...
Manipulując wielkością okręgów wyborczych, można usunąć  lokalną konkurencję. Podnosząc próg wyborczy, eliminuje się małe partie. Manipulowanie przy ordynacji wyborczej jest wyrazem cynizmu – podkreśla prof. Antoni Kamiński z PAN w rozmowie z serwisem Walters Kluwer LEX Samorząd
KLIKNIJ MI MAMO. 3.1 PO PC: domowa sieć międzypokoleniowa
Uważam, że temat "Rolnik w sieci" jest bardzo potrzebny - pisze czytelnik z woj. kujawsko-pomorskiego na temat konkursu 3.1 PO PC. Zdaniem czytelnika, "Rodzic w sieci" jako temat dla szkolenia kompetencji cybernetycznych jest jednak ważniejszy, ponieważ rodzice często mniej wiedzą o internecie od swoich dzieci.
WIADOMOŚĆ OD I DLA GIODO. Tryb zgłaszania wyznaczonych IOD
Zawiadomienia o wyznaczeniu inspektorów ochrony danych należy dokonywać od 25 maja 2018 r. – poinformował GIODO na swojej stronie internetowej. Od tego dnia nie należy do nas kierować zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji – podkreśla komunikat GIODO
PO KIESZENI Z AUTOMATU. Sytuacja wójta słabsza niż zastępcy
Do obniżki pensji wójtów nie będzie konieczna uchwała, bo rozporządzenie zadziała "z automatu". Jednak dla porządku rady gmin powinny stosowne uchwały podjąć - stwierdził w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP Mirosław Chrapusta, dyrektor wydziału prawnego w małopolskim urzędzie wojewódzkim.
WYBORY W TERMINIE? Nie będzie przekładania - zapewnia szef MSWiA
Jak powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, nie ma żadnego zagrożenia dla przeprowadzenia wyborów samorządowych. Szef MSWiA podkreślił w TVN24, że nie wyobraża sobie nowelizacji Kodeksu wyborczego, ani przekładania wyborów. Zapewnił, że nie są zagrożone.
CYBERNETYCZNY PLON. 3.1 PO PC: Przypominamy o "Rolniku w sieci"
Po naszym cyklu tekstów, w ramach konkursu 3.1 PO PC, poświęconych możliwym tematom cybernetycznych szkoleń mieszkańców gmin najwięcej pytań otrzymaliśmy z województwa mazowieckiego. Ponad połowa dotyczyła modułu tematycznego o nazwie "Rolnik w sieci". Spieszymy z odpowiedzią.
INFORMACJA GIODO. Zbiory danych osobowych bez rejestracji
25 maja 2018 r. wygasa obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych, a także zgłaszania zmian w zbiorach oraz wniosków o ich wykreślenie z rejestru – taka informacja pojawiła się na e-stronie GIODO. Administratorzy danych nie muszą w związku z tym podejmować żadnych dodatkowych działań
GRA O BUDŻET EUROPY. Trzeba zwiększyć wpływy z podatków
"Będziemy bronić naszej pozycji w sprawie unijnego budżetu, ale gra toczy się między Komisją Europejską, państwami członkowskimi UE i PE, nie sposób znać jej wyniku przed zakończeniem. Debata jest nadal otwarta" - powiedział PAP przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani.
SWOI FAWORYCI. Największe szanse mają kandydaci lokalni
Największe szanse na wyborcze zwycięstwo z urzędującymi burmistrzami mają kandydaci lokalnych komitetów - wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Afiliacja partyjna bywa częściej obciążeniem niż korzyścią dla kandydatów.
CYFRA PLUS. 3.1.PO PC: W kompetencyjnym pościgu za Europą
Na prośbę czytelników przypominamy - za Centrum Projektów Polska Cyfrowa - założenia konkursu w ramach Działania 3.1. Podstawowym celem obejmującego cały kraj  przedsięwzięcia szkoleniowego jest jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce
ZAMÓWIENIA INACZEJ. Koncepcja do konsultacji z przedsiębiorcami
Pracujmy nad nowym prawem zamówień publicznych. Tworzona jest koncepcja nowego prawa, z którą to koncepcją odrębnie wyjdziemy do przedsiębiorców. Stanie się to pewnie w czerwcu – poinformowała prezes  Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk..Ułatwieniem ma być elektronizacja zamówień.
WYBORCZE VACATY. Według KBW brakuje kilkuset urzędników
Delegatury KBW opublikowały listy powołanych urzędników wyborczych. Jak wynika z obliczeń Serwisu Samorządowego PAP, w całej Polsce na pracę przy organizacji wyborów zdecydowało się ponad 2,2 tys. osób. W delegaturach, które wskazują na niedobór chętnych, brakuje prawie 300 urzędników
BOGACĄ SIĘ NA PAPIERZE. Statystyczne skutki Brexitu w Polsce
Jedenaście polskich regionów "statystycznie wzbogaci się" w wyniku Brexitu - wynika z danych Eurostatu za 2016 r. O zjawisku sztucznego zawyżenia PKB per capita pisze red. Mateusz Kicka z Brukseli. Niektóre regiony Unii stają się bogatsze na papierze, chociaż ich rzeczywisty dobrobyt nie rośnie.
ROZPORZĄDZENIEM PO KIESZENI. Obniżka w Dzienniku Ustaw
W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zakłada ono, że wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20 proc. CIR komunikuje, że takie były powszechne oczekiwania społeczne
LEKCJE CYFROWE. Szkoły w kolejce do szybkiego internetu
Naszym celem jest, żeby wszystkie szkoły w Polsce miały dostęp do nowoczesnych usług cyfrowych - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podczas spotkania poświęconego cyfryzacji edukacji. W ramach kolejnego konkursu, do szybkiego internetu zostanie podłączonych ponad 3,8 tys. szkół.
ZASADY LICZENIA.3.1 PO PC: oświadczenie zamiast dokumentacji
Jak się dowiaduję Fundacja Promocji Gmin Polskich jest operatorem konkursu 3.1 PO PC w ośmiu województwach, w tym i w moim - wielkopolskim. Czy zasady rozliczania wydatków poniesionych przez gminy - grantobiorców będą wszędzie takie same? Co konkretnie zależy od operatora, a co od grantobiorcy?
MIASTA CZEKAJĄ. Wszystkie wnioski POWR 2.18 oceniane merytorycznie
Do kwietnia prawie codziennie pisaliście o ogłoszonym przez MSWiA konkursie mającym na celu wsparcie miast średnich w zakresie wdrażania rozwiązań poprawiających zarządzanie podatkami i opłatami lokalnymi oraz zarządzanie nieruchomościami. Nabór zakończył się 16 kwietnia i co dalej?
GWARANCJE DLA REGIONÓW. O pieniędzach w europejskiej rodzinie
Jak informuje z Brukseli korespondent Serwisu Samorządowego PAP, red. Mateusz Kicka, unijny komisarz do spraw budżetu Guenther Oettinger podczas debaty w Komitecie Regionów UE stwierdził, że każdy region musi mieć zagwarantowane co najmniej 70 proc. obecnej kwoty funduszy europejskich
OBNIŻKI BEZPRAWNE? Samorządowcy proszą o pomoc prezydenta
Strona samorządowa Komisji Wspólnej zwraca się do prezydenta RP o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenia obniżającego pensje samorządowców.  Rozporządzenie przyjęto w sposób niezgodny z prawem, bez opinii KWRiST  – protestuje strona samorządowa Komisji Wspólnej
SUPER GRANT NA SUPERKURS. 3.1 PO PC dla gminy i jej mieszkańców
Żaden z Waszych konkurentów nie został organizatorem naborów dla gmin w aż trzech obszarach konkursowych 3.1 POPC. Czy możecie zdradzić co konkretnie Fundacja Promocji Gmin Polskich może zaoferować - w sensie finansowym grantobiorcom takim np. jak moja gmina z woj. zachodniopomorskiego?
SZTUKA KLIKANIA Z GŁOWĄ. 3.1 PO PC: czego nauczą na superkursie
Jesteśmy z województwa łódzkiego, czyli gminy należącej do obszaru konkursowego 3.1 PO PC dla którego operatorem jest Fundacja Promocji Gmin Polskich. Szkolenie w dziedzinie kompetencji cyfrowych brzmi pięknie, ale o jakie konkretnie kompetencje chodzi? Czego mamy uczyć mieszkańców gminy?
LIKWIDACJA ZA DŁUGI. Gmina Ostrowiec przestanie istnieć od 2019 r.
Najbardziej zadłużona gmina Ostrowice, 1 stycznia 2019 r. zostanie zniesiona i podzielona między jedną lub dwie sąsiednie gminy. Jej dług przejmie Skarb Państwa, a jego precyzyjnym ustaleniem zajmie się wojewoda zachodniopomorski przy wsparciu Prokuratorii SP - pisze serwis Walters Kluwer LEX Samorząd
OBNIŻKA OD 1 LIPCA. Szefowie gmin zarobią o 20 proc. mniej
Wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20 proc. - zakłada przyjęte  przez Radę Ministrów rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych. To odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne - twierdzi Centrum Informacyjne Rządu
TEMATY DO WYBORU. 3.1 PO PC: w zależności od potrzeb gminy
Jesteśmy gminą wielkopolską. Czy warunki konkursu 3.1 POPC określają liczbę osób jakie powinny wziąć udział szkoleniach kompetencji cyfrowych zorganizowanych przez gminę – grantobiorcę? Organizatorzy sugerują siedem tematów szkoleń. Nam chyba nie będą potrzebne wszystkie. Czy możemy wybrać tylko niektóre?
GDZIE SZUKAĆ INSTRUKTORÓW? 3.1 PO PC: sprawa operatora
Konkurs 3.1 POPC ma atrakcyjne tytuły szkoleń, ale obowiązkiem ich organizacji obciąża grantobiorcę – gminę. Owszem, będą pieniądze na honoraria instruktorów. Wszystko zależy od ich poziomu, gdzie ich ma jednak szukać niebogata gmina wiejska? Dokąd się zwrócić o pomoc? - pyta mieszkaniec gminy mazowieckiej
BRAKUJE CHĘTNYCH. PKW opublikowała listę urzędników wyborczych
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości delegatur Krajowego Biura Wyborczego.  Jednak przy nazwach niektórych gmin nadal nie ma nazwisk co oznacza to, że nadal nie ma urzędników wyborczych chętnych do pracy w tych gminach.
ZŁA DECYZJA. Szefowie organizacji samorządowych o obniżce pensji
Obniżka wynagrodzeń nie pomoże w rozwiązaniu problemu braku wysoko wykwalifikowanych urzędników na stanowiskach kierowniczych – twierdzą cytowani przez serwis Walters Kluwer LEX Samorząd  szefowie ZGW RP  Marek Olszewski, ZPP - Ludwik Węgrzyn i ZMP Zygmunt Frankiewicz.
KONKURSOWE A-Z NA BIS. Wszystko o założeniach 3.1 PO PC
Jestem z gminy kujawsko-pomorskiej. Przeczytałam, że obszar kraju podzielono na obszary konkursowe i że moja gmina może zwrócić się o grant na szkolenie cyfrowe do Fundacji Promocji Gmin Polskich. Czy to prawda? Czy sam fakt położenia w jakimś województwie upoważnia do złożenia wniosku?
SUPERKURS W PREZENCIE. 3.1 PO PC: grant do 150 tysięcy zł
Piszecie, że prawdziwymi beneficjentami konkursu POPC 3.1 będą mieszkańcy gmin i że gminy nie poniosą w trakcie realizacji projektu żadnych dodatkowych kosztów. Czy ta zasada odnosi się do wszystkich gmin-grantobiorców niezależnie od województwa? Kto więc zapłaci za cyfrowe szkolenie mieszkańców?
POSTĘP KOSZTUJE. Przymiarki do unijnego budżetu 2021-27
Nawiązując do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027, unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu.Cretu powiedziała, że niektóre kraje UE stracą trochę pieniędzy, ale "jest to dobry znak, ponieważ poczyniły postęp". Jako przykład podała Polskę.
WIĘCEJ NA AGITACJĘ. Mandat radnego droższy o 6,4 procent
Ministerstwo Finansów proponuje podwyższenie o 6,4 proc. kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jst. Argumentem jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, według danych GUS - o 6,4 proc.
OBSZAR W ŻYCZLIWEJ SIECI. 3.1 PO PC: wszystkie gminy w całej Polsce
W związku z publikacjami dotyczącymi grantów dla gmin w wysokości 150 tys zł na szkolenia  kompetencji cyfrowych mieszkańców - bez żadnych kosztów własnych - mamy sporo pytań o tzw. obszary konkursowe. Czy jesteśmy w jakimś obszarze? - pyta np. urzędnik z woj. zachodniopomorskiego
3.1 PO PC: ZERO KOSZTÓW WŁASNYCH. Wystarczy złożyć wniosek
Napisaliscie, że wójt przy pomocy jednego maila może zdobyć 150 tys zł na sfinansowanie wiedzy komputerowej mieszkańców gminy, a jeżeli mu zostanie pieniędzy - na kupno sprzętu komputerowego. Podobno  nie jest wymagany wkład własny. Czy to się odnosi do wszystkich gmin? Jestem z woj. łódzkiego.
PUNKTY ZA DOJAZD. Samorządy o specustawie drogowej
Został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów, wprowadzający dodatkowe punkty w przypadku dróg prowadzących do inwestycji mieszkaniowych (będzie to uwzględniane w kryterium dostępności komunikacyjnej). Ma to polepszyć dojazd do nowych osiedli mieszkaniowych.
MINUS JEDNA PIĄTA. Obniżka pensji w konsultacjach komisyjnych
Szef MSWiA przesłał do zaopiniowania przez KWRiST dwa nowe załączniki do projektowanego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Dokumenty przewidują obniżenie o 20 proc. poziomu wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jst.
GMINO KLIKNIJ ENTER! Czy wójt i burmistrz wystąpią o 150 000 zł?
Jak już pisaliśmy, w konkursie  3.1 PO PC duży sukces odnotowała Fundacja Promocji Gmin Polskich zdobywając dofinansowanie dla projektów rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin w 3 z 8 obszarów objętych konkursem. Jednym z nich jest obszar obejmujący województwa kujawsko-pomorskie i łódzkie.
BIULETYN TO NIE GAZETA. RPO o roli niezależnej prasy lokalnej
Zdaniem RPO władze samorządowe nie powinny wydawać prasy, ale jedynie biuletyny z obiektywnymi informacjami i komunikatami urzędowymi. Niedopuszczalne jest  łączenie przez funkcji biuletynu informacyjnego i niezależnej prasy, bo jednym z jej zadań jest społeczna kontrola lokalnych władz.
WIĘCEJ KULTURY. 10 mln zł na program dotacyjny NCK
Do 15 maja samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się - w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury "Kultura Interwencje 2018" - o finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym 
RIO CZYTA ANOMIMY. Inspektorzy sprawdzają zasadność donosów
Anonimy nie zawsze są podstawą kontroli, ale prawie zawsze są przekazywane inspektorowi, który w toku czynności kontrolnych powinien sprawdzić ich zasadność - pisze serwis Walters Kluwer LEX Samorząd, powołując się na wypowiedź Grażyny Wróblewskiej, przewodniczącej Krajowej Rady RIO.
ZASADY PRZY KASIE. 3.1 PO PC: procedura przekazania grantu gminie
Piszecie, że udzielane będą gminom granty na szkolenia mieszkańców w dziedzinie podstawowych kompetencji cyfrowych. Można się starać o kwoty od 15 tys. do 150 tys. zł, które mają pokryć 100 proc. kosztów szkolenia? Jakie będą procedury przekazywania tych kwot? Czy pieniądze będą przekazywane z góry?
NA JEDNĄ KARTĘ. Bezgotówkowe opłaty w co drugim urzędzie jst
Do programu płatności bezgotówkowych przystąpiło około połowy wszystkich urzędów samorządowych w Polsce - informuje MPiT.  Program realizowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową we współpracy z resortem przedsiębiorczości i technologii wystartował ponad rok temu.
PARAGRAF NA DWA STOŁKI. MSWiA o tym, co może wójt
W odpowiedzi na dezyderat grupy posłów postulujących nowelizację ustawy o samorządzie gminnym wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker przypomniał, że aktualnie obowiązujące prawo nie formułuje zakazu łączenia funkcji radnego gminy oraz wójta i jego zastępcy z zasiadaniem w organach jednostek pomocniczych.
 
500 PLUS RAZ NA ROK. Wnioski o świadczenie bez zmian
Nie przewidujemy zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze 500+. Nie będzie nowego sposobu składania wniosku – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zapowiedziała, że przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca.
WIĘCEJ PRACY. Administracja samorządowa potrzebuje etatów
W 2017 r. przeciętne zatrudnienie w całej administracji publicznej wyniosło 428,3 tys. osób i było o ponad 2,3 tys. wyższe niż rok wcześniej. Jak pisze Serwis Samorządowy PAP powołując się na informację Głównego Urzędu Statystycznego największy przyrost etatów zanotowano w administracji samorządowej.
FALSTART KANDYDATA. PKW ostrzega przed skutkami finansowymi
Osoby zamierzające kandydować w wyborach powinny powstrzymać się od działań noszących cechy kampanii przed ogłoszeniem terminu wyborów, bo jest to niezgodne z prawem – uważa PKW, która nie ma dziś uprawnień do podejmowania działań związanych z ewentualnym prowadzeniem tzw. prekampanii.
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC: Siedem tematów głównych
Kompetencje cyfrowe? Co macie konkretnie na myśli? Czego chcecie uczyć na waszych super kursach? Nasza Fundacja otrzymuje coraz więcej pytań od gmin zainteresowanych grantami na szkolenia cyfrowe. Odpowiadamy. W serii artykułów przedstawiamy komplet siedmiu podstawowych tematów szkoleń
GMINA NA SUPERKURSIE. PO PC 3.1. Temat 1: Rodzic w internecie
Moduł "Rodzic w Internecie" adresowany do rodziców i opiekunów dzieci poświęcony jest przygotowaniu tych osób do roli przewodnika podopiecznych w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci i reagowania na zagrożenia, a także korzystania z zasobów edukacyjnych i kulturalnych internetu
GMINA NA SUPERKURSIE. PO PC 3.1. Temat 2: Mój biznes w sieci
Moduł "Mój biznes w sieci" przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC Temat 3: Moje finanse w sieci
Moduł "Moje finanse i transakcje w sieci" przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym,
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1. PO PC Temat 4: Działam społecznościowo
Moduł tematyczny "Działam w sieciach społecznościowych" przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie.Nauka korzystania z konta ePUAP i profilu zaufanego
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC Temat 5: Tworzę własną e-stronę
Moduł "Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów" przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy nauczą się stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC Temat 6: Rolnik w sieci
Moduł "Rolnik w sieci" przeznaczony jest dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu.
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC Temat 7: Kultura w sieci
Moduł "Kultura w sieci" przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości, nie naruszając przy tym norm prawa autorskiego.
3.1 PO PC: GRANT NA STOLE. Pieniądze dla gminy w 3 pakietach
Wygląda na to, że Fundacja Promocji Gmin Polskich została mistrzem operatorów w konkursie 3.1 POPC. Żaden z Waszych konkurentów nie został organizatorem naborów dla gmin w aż trzech obszarach konkursowych. Czy możecie zdradzić co konkretnie zaoferujecie - w sensie finansowym - gminom - grantobiorcom?
3.1 PO PC: MINIMUM BIUROKRACJ. Proste zasady rozliczenia
FPGP, operator konkursu 3.1 PO PC musi - zgodnie z ustawą wdrożeniową - rozliczyć wydatki poniesione prze grantobiorców. Ponieważ jednak wybór formy tego rozliczenia należy do operatora zastosowana będzie najprostsza metoda rozliczania wydatków  za rezultat w postaci liczby przeszkolonych osób
KALENDARZ WYBORCZY. W oczekiwaniu na zarządzenie premiera
Za serwisem Walters Kluwer LEX Samorząd przypominamy orientacyjne daty kalendarium wyborczego. Dokładne  daty poznamy dopiero po ogłoszeniu terminu wyborów. Prezes Rady Ministrów powinien zarządzić wybory samorządowe w roku 2018 na przełomie lipca i sierpnia.
DOBRZE O CBA. Na tropie trzech razy więcej przestępstw niż w 2016 r.
 46,3 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego – tak wynika ze zleconego przez "Rzeczpospolitą" sondażu.Jak napisała "Rzeczpospolita", w porównaniu do wyników badań opinii s połecznej w tej sprawie sprzed roku, poparcie dla CBA wzrosło o 9 proc.
JESZCZE NIE CZAS NA AGITACJĘ. Przedwczesne spoty wyborcze
Premier ogłosi termin wyborów samorządowych w wakacje i wtedy rozpocznie się czas na tworzenie komitetów, zgłaszanie list kandydatów i prowadzenie kampanii. Tymczasem niektórzy kandydaci już spotykają się z mieszkańcami i publikują w sieci spoty wyborcze - pisze serwis Walters Kluwer LEX Samorząd.
RPO MIAŁ RACJĘ. Kiedy gmina może odmówić prawa do lokalu?
Uzależnienie przez gminę możliwości przyznania prawa do lokalu od nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu narusza ustawę o ochronie praw lokatorów i Konstytucję - uzał WSA po skardze RPO. Rzecznik podkreślił, że uchwała rady gminy stanowi przejaw nierównego traktowania obywateli
3.1. PO PC NA DOBRY POCZĄTEK. Mocne podstawy dla wszystkich
W ramach konkursu 3.1 POPC i grantu jaki przypadnie gminie, jej mieszkańcy będą mogli wybrać kierunek rozwoju swoich kompetencji cyfrowych. Przewidziano realizację szkoleń w siedmiu obszarach tematycznych. Wszystkie zapewnią nabycie podstawowych umiejętności związanych z obsługą komputera
W OBRONIE ŚRODOWISKA. NFOŚiGW ogłasza kolejny nabór wniosków
 NFOŚiGW ogłosił czwarty już nabór wniosków z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. W puli konkursu jest 15 mln zł. Na dotacje i pożyczki mogą liczyć jst i ich związki oraz jednostki naukowe.  O dofinansowanie można się ubiegać od 7 maja do 28 września