WIADOMOŚCI
2018-09-19
SUPERKURS! Wszystko o grantach na doskonalenie cyberkompetencji
Trwa konkurs grantowy, w ramach którego gminy mogą otrzymać - na doskonalenie kompetencji cyfrowych swoich mieszkańców - nawet  150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego.

W związku z wciąż dostępną, znaczną pulą środków zapraszamy na spotkania informacyjne w Punktach Informacyjnych FE. Publikujemy terminarz i miejsca spotkań

2018-09-25
Serce do komputera. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cybernetyki

Podręcznik ma pomóc Ci trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka scenariuszy szkoleń informatycznych dr.  Joanna Frączek- Broda.

Joanna Frączek – Broda jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, wykładowcą akademickim, przez wiele lat wykładała w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Przeszkoliła ponad 20 tysięcy osób. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu procesami decyzyjnymi i komunikacyjnymi.


Scenariusze napisane dla Fundacji Promocji Gmin Polskich przez dr Joannę Frączek Brodę zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

2018-07-03
KONKURSOWE ABC. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych w Polsce
Prezentujemy listę pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów na temat konkursu grantowego w ramach Działania 3.1, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej w Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce.
2018-07-03
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC: Siedem tematów głównych
Kompetencje cyfrowe? Co macie konkretnie na myśli? Czego chcecie uczyć na waszych superkursach? Nasza Fundacja otrzymuje coraz więcej szczegółowych pytań od gmin zainteresowanych otrzymaniem grantu na szkolenia. Odpowiadając - w serii artykułów przedstawimy komplet siedmiu podstawowych tematów szkoleń.
2018-07-03
PO PC 3.1 W PREZENCIE? Jakie będą obowiązki gminy - grantobiorcy?
Piszecie, że prawdziwymi beneficjentami konkursu POPC 3.1 będą mieszkańcy gmin i że gminy nie poniosą w trakcie realizacji projektu żadnych dodatkowych kosztów. Jak to możliwe? Czy gminy, jako grantobiorcy nie będą miały żadnych obowiązków? Kto faktycznie zapłaci za cyfrowe szkolenie mieszkańców?
2018-06-18
JEST GRANT DO WZIĘCIA. Szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie
W związku z naszymi publikacjami dotyczącymi możliwości uzyskania przez gminy grantów w wysokości 150 tys zł na szkolenia w dziedzinie kompetencji cyfrowych mieszkańców - bez żadnych kosztów własnych - otrzymujemy w Fundacji coraz więcej pytań o możliwość złożenia wniosku i o kryteria konkursowe.
2018-06-18
WIDOK Z GÓRY. Zapowiedź przeglądu instytucji administracji państwa
Będziemy musieli dokonać przeglądu administracji państwa, czy wszystkie instytucje są potrzebne – powiedział Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego. Czy potrzebne nam jest tyle różnych poziomów władzy? - pytał Sasin.
2018-06-18
200 000 000 NA CZYSTO. NFOŚiGW wspiera gospodarkę odpadami
NFOŚiGW prowadzi nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2018-06-18
POPRAWIONY KODEKS. Bez obowiązku transmisji z lokali wyborczych
Sejm znowelizował Kodeks wyborczy. W efekcie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych. Uproszczono także procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze, poszerzono też katalog osób, które mogą być urzędnikami wyborczymi.
2018-06-14
GRANT Z RĄK WÓJTA. Gmina na cyberkursie. Wkład własny: 0 zł.
Piszecie, że wójt przy pomocy jednego maila może zdobyć 150 tys zł na sfinansowanie wiedzy komputerowej mieszkańców gminy, a jeżeli mu zostanie pieniędzy - na kupno sprzętu komputerowego. Nie piszecie natomiast nic o kosztach. Ile wynosi wkład własny gminy? Ile trzeba wydać, żeby dostać te 150 000?
PROJEKTY UE

Pomagamy w uzyskiwaniu i jak najpełniejszym wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych funduszy

 Realizowane projekty

Tytuł projektu: "E-administracja dla e-klienta"

CEL GŁÓWNY

Wysoka efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w 10 JST woj. pomorskiego i kujawsko – pomorskiego: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno w obszarze podatków i opłat lokalnych poprzez uruchomienie w każdym JST 7 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, personalizację dostępu do informacji podatkowej oraz do informacji o przebiegu i sposobie załatwienia sprawy, pełną elektronizację i automatyzację procesu obsługi podatkowej, a także w obszarze zarządzania nieruchomościami poprzez uruchomienie w każdym JST 3 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, wdrożenie narzędzia informatycznego pozwalającego klientom na zdalny dostęp do informacji o nieruchomościach oraz w obydwu w/w obszarach poprzez wdrożenie procedur zarządczych, podniesienie kompetencji kadr i badanie satysfakcji klienta.

Tytuł projektu: "Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług"

CEL GŁÓWNY

Wysoka efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w 9 JST woj. pomorskiego i kujawsko – pomorskiego: Gmina Chmielno, Gmina Miasto Puck, Gmina Miejska Rumia, Gmina Sadlinki, Gmina Skrwilno, Gmina Radomin, Gmina Brzuze, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gmina Wąpielsk w obszarze podatków i opłat lokalnych poprzez uruchomienie w każdym JST e-usług na 4 poziomie dojrzałości, uruchomienie dostępu do informacji podatkowej oraz do informacji o przebiegu i sposobie załatwienia sprawy, pełną elektronizację i automatyzację procesu obsługi podatkowej, a także w obszarze zarządzania nieruchomościami poprzez uruchomienie w każdym JST e-usług na 4 poziomie dojrzałości, wdrożenie narzędzia informatycznego pozwalającego klientom na zdalny dostęp do informacji o nieruchomościach oraz w obydwu w/w obszarach poprzez wdrożenie procedur zarządczych, podniesienie kompetencji kadr i badanie satysfakcji klienta. 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/08/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Szczegóły:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131142


14-08-2018ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/45/FPGP/07/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Szczegóły:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123083

04-07-2017


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/05/2018

 Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia Modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  i szkoleniami stanowiskowymi dla  2 JST

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/05/2018

14-05-2018ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/04/2018

 Pospowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia Modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  i szkoleniami stanowiskowymi dla  2 JST

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/04/2018

19-04-2018

Postępowanie unieważnione w dniu 14-05-2018
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/88/FPGP/03/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasadkonkurencyjności 

Modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  i szkoleniami stanowiskowymi dla  5 JST

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/88/FPGP/03/2018

Pytania i odpowiedzi

15-03-2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/88/FPGP/02/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasadkonkurencyjności 

Przedmiotem zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU NIERUCHOMOŚCI DLA GMINY PUCK

Szczegóły w załączniku poniżej:
Zapytanie ofertowe 3/88/FPGP/02/2018

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego  3/88/FPGP/02/2018

27-02-2018


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/88/FPGP/02/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasadkonkurencyjności 

DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU KLIENTA DLA POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ 

Szczegóły w załączniku poniżej:
Zapytanie ofertowe2/88/FPGP/02/2018

21-02-2018

Zapytanie ofertowe ostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert

5-03-2018
Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/88/FPGP/01/2018

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły:
a) Na Zadanie 1 - dwie oferty:
• Madkom S.A w dniu 1 lutego 2018 o godz: 15:38 na cenę 147 600,00 zł brutto
• RADIX Sp. z o.o.Sp.k. w dniu 1 lutego 2018 o godz: 12:57 na cenę 103 000,00 zł brutto
b) Na Zadanie 2 – jedna oferta:
• Madkom S.A. w dniu 1 lutego 2018 o godz: 15:38 na cenę 80 985,00 zł brutto
c) Na Zadanie 3 – nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawców usługi w zakresie: 
1) Zadanie 1 – RADIX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Piastowska 33
80-332 Gdańsk
którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę. Oferta po przeprowadzonej procedurze oceny w oparciu o przyjęte kryteria uzyskała 100 punktów.

2) Zadanie 2 – Madkom S.A.
Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę. Oferta po przeprowadzonej procedurze oceny w oparciu o przyjęte kryteria uzyskała 100 punktów.

Warszawa dnia 12 lutego 2017


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/02/2018

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasadkonkurencyjności 

DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU KLIENTA DLA POWIATU GOLUB-DOBRZYŃ 

Szczegóły w załączniku poniżej:
Zapytanie ofertowe1/88/FPGP/02/2018

04-02-2018

Nie nierozstrzygnięty - brak ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/01/2018

Pospowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 

zadanie 1 Dostawa i wdrożenie Portalu Mieszkańca i Podatnika dla Gminy WĄPIELSK;RADOMIN;sKRWILNO;bRZUZE (zwane dalej JST)

zadanie 2 DOSTAWA I WDROŻENIE PORTALU NIERUCHOMOŚCI dla Gminy WĄPIELSK;RADOMIN;sKRWILNO;bRZUZE;Powiatu Golub-DOBrzyń (zwane dalej JST)

zadanie 3 Dostawa i wdrożenie Portalu KLIENTA dla pOWIATU gOLUB-dOBRZYŃ (zwane dalej JST)

Szczegóły w załączniku poniżej:
Zapytanie ofertowe1/88/FPGP/01/2018

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego


23-01-2018 

Ogłoszenie wyboru wykonawcy w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/88/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły:

 • Na Zadanie 1 - dwie oferty:
 • Madkom S.A w dniu 28 sierpnia 2017 o godz: 15:03 na cenę 8 400 zł brutto
 • 4ASD Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2017 o godz: 11:07: na cenę 1 800 zł brutto
 • Na Zadanie 2 – dwie oferty:
 • Biuro RenSoft s.c w dniu 28 sierpnia 2017 o godz: 15:06 na cenę 5 300,00 zł brutto
 • 4ASD Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2017 o godz: 11:07 na cenę 5 099,00 zł brutto

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawców usługi w zakresie:

Zadanie 1 – Madkom S.A

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Zadanie 2 – Rensoft s.c Renata Czecholińska, Robert Kartas, Krzysztof Kirejczyk, Jarosław Zawadzki

Dworcowa 14

86-300 Grudziądz

                                                                           
                                                                               2017-09-05


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/88/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia Modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania

rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  dla gminy Wąpielsk

Zadanie 1 PRZYGOTOWANIE NOWYCH E-USŁUG NA PLATFORMIE ePUAP Z  ZAKRESU PODATKÓW, OPŁAT LOKLANYCH ORAZ zarzadzania nieruchomościami DLA GMINY Wąpielsk

Zadanie 2 modernizacja systemów dziedzinowych podatkowych przez ich integrację z Systemem Obiegu Dokumentów

Zapytanie ofertowe poniżej w załączniku

Zmian terminu składania ofert do 31 sierpnia 2018r

2017-08-22


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/88/FPGP/07/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Informujemy, że zgodnie z zapisami zapytania w pkt. 13 "Zastrzeżenia" oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności Zamawiający unieważnia postępowanie

2017-08-17

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Zapytanie ofertowe nr 1/88/FPGP/08/2017)

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęły dwie oferty:

MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA  Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

Oferta wpłynęła 10 sierpnia 2017 r. o godz: 12:19

 4ASD Sp. z o.o.  Ul. Marszałkowska 58, 00-045 Warszawa

Oferta wpłynęła 16 sierpnia 2017 r. o godz: 11:00

 Zgodnie z pkt. 8 Zapytania ofertowego nr 1/88/FPGP/08/2017 Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny. W wyniku oceny firma 4ASD SP. z o.o. otrzymała 52,23 punkty, natomiast firma MADKOM S.A. otrzymała 94,38 punkty.

W związku z powyższym Zamawiający wybrał na wykonawcę usługi firmę MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę.

2017-08-16

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Zapytanie ofertowe nr 1/45/FPGP/08/2017)

Dokonano wyboru Wykonawcy w oparciu o przeprowadzone postępowanie wyboru oferentów przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

 W dniu 08 sierpnia 2017 r. Fundacja Promocji Gmin Polskich zamieściła na swojej stronie www oraz w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na w/w zakres.

 1. Określone kryteria oceny oferty:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena

60%

60 punktów

Szybkość realizacji zamówienia

30%

30 punktów

Długość gwarancji

10%

10 punktów

 

 Każda z części zamówienia podlega odrębnej ocenie.

 • Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych
 1. W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta w dniu 16 czerwca 2017 o godz: 10:28:

 

 1. Pestar Sp. z o.o.

Ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

LP

Nazwa sprzętu ( typ, model)

Ilość szt.

Cena jednostkowa zł

Wartość =cena jednostkowa * ilość

1

Zestaw komputerowy (Dostawa po 1 szt do( GG, GSU, GS, MSG, GSG, GL, GChe, GT, GO)

9

2 994,00

26 946,00

2

Serwer  (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GSU, GS, GSG, GL, GChe, GT, GO)

9

12 989,00

116 901,00

3

Urządzenia wielofunkcyjne (Dostawa po 1 szt do GSt, GT, GS, MSG, GSG, GL, GO)

7

2 290,00

16 030,00

4

Urządzenia wielofunkcyjne dla Gminy Gniew (GG)

1

2 350,00

2 350,00

5

Laptop - dostawa do MSG

1

2 390,00

2 390,00

6

Drukarka kodów kreskowych  (Dostawa po 1 szt do GS, GL, GSG)

3

1 550,00

4 650,00

7

Urządzenie do backupu danych- 1 szt dostawa do GSU

1

3 595,00

3 595,00

 Łączna wartość : 172 862,00 zł brutto.

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawcę usługi w zakresie wszystkich części Zamówienia :

Pestar Sp. z o.o.

Ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

2017-08-16


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/88/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania wraz z jego instalacją wg poniższego wykazu::

 • Zadanie 1 Zestaw komputerowy -8 szt. (dostawa po 1 szt do GCh,MP,GR,GS,GSK,GB,PGD,GW)
 • Zadanie 2 Serwer – 7 szt. (dostawa po 1 szt do GS,MR,GCh,MP,GW,GSK,GR))
 • Zadanie 3 Wysokowydajny serwer -1 szt (dostawa do PGD)
 • Zadanie 4 Urządzenia wielofunkcyjne-4 szt ( dostawa po 1 szt do GS,MR.GCH,MP)
 • Zadanie 5 Czytnik kodów kreskowych 1szt dostawa do GB
 • Zadanie 6 Drukarka kodów kreskowych – 1 szt dostawa do MP
 • Zadanie 7 Switch 24 portowy dostawa do 1szt GSK
 • Zadanie 8 Router wifi- 1 szt dostawa do GSK

Szczegóły w załączniku

08/09/2017

 

Ogłoszenie wyboru wykonawcy w ramach  ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/88/FPGP/08/2017

 1. W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta w dniu 17 sierpnia 2017 o godz: 10:47:

 

 1. Pestar Sp. z o.o.

Ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

Zadania

Nazwa sprzętu ( typ, model)

Ilość szt.

Cena jednostkowa w zł

Wartość =cena jednostkowa * ilość

Zadanie 1

Zestaw komputerowy (dostawa po 1 szt do GCh, MP,GR,GS,GSK,GB,PGD,GW)

8

3 090,00

24 720,00

Zadanie 2

Serwer (dostawa po 1 szt do GS,MR,GCh,MP,GW,GSK,GR)

7

11 919,00

83 433,00

Zadanie 3

Wysokowydajny serwer -1 szt (dostawa do PGD)

1

15 300,00

15 300,00

Zadanie 4

Urządzenia wielofunkcyjne       ( dostawa po 1 szt do GS,MR.GCH,MP)

4

2 350,00

9 400,00

Zadanie 5

Czytnik kodów kreskowych  dostawa do GB

1

340,00

340,00

Zadanie 6

Drukarka kodów kreskowych –  dostawa do MP

1

1 300,00

1 300,00

Zadanie 7

Switch 24 portowy dostawa do GSK

1

630,00

630,00

Zadanie 8

Router wifi-  dostawa do GSK

1

790,00

790,00

 

Łączna wartość zamówienia: 135 913 zł brutto

 

Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert wybrał na wykonawcę usługi w zakresie wszystkich części Zamówienia :

Pestar Sp. z o.o.

Ul. Iwaszkiewicza 15

83-200 Starogard Gdański

 

którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę. Oferent złożył ofertę obejmującą zadania od 1 do 8 włącznie. W/w zadania (oferty częściowe) po przeprowadzonej procedurze oceny oferty w oparciu o przyjęte kryteria uzyskały 100 punktów.

 

17-08-2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania wraz z jego instalacją wg poniższego wykazu::

·        Zestaw komputerowy -9 szt. (Dostawa po 1 szt do GG, GSU, GS, MSG, GSG, GL, GChe, GT, GO)

·        Serwer – 9 szt. (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GSU, GS, GSG, GL, GChe, GT, GO)

·        Urządzenia wielofunkcyjne-8 szt (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GT, GS, MSG, GSG, GL, GO)

·        Laptop -1 szt dostawa do MSG

·        Drukarka kodów kreskowych – 3 szt (Dostawa po 1 szt do GS, GL, GSG)

·        Urządzenie do backupu danych- 1 szt dostawa do GSU

 Szczegóły w załączniku.

08/08/2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/08/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

 PPRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST PRZYGOTOWANIE NOWYCH E-USŁUG NA PLATFORMIE ePUAP Z  ZAKRESU PODATKÓW, OPŁAT LOKLANYCHORAZ zarzadzania  nieruchomościami DLA 4 JST

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności  2/88/FPGP/07/2017 został

przedstawiony w załączniku  Protokół z wyboru wykonawcy__2_88_FPGP_07_2017 (002).pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/88/FPGP/07/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja     oprogramowania     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania

rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi  dla gminy Wąpielsk

Zadanie 1 PRZYGOTOWANIE NOWYCH E-USŁUG NA PLATFORMIE ePUAP Z  ZAKRESU PODATKÓW, OPŁAT LOKLANYCH ORAZ zarzadzania nieruchomościami DLA GMINY Wąpielsk

Zadanie 2 modernizacja systemów dziedzinowych podatkowych przez ich integrację z Systemem Obiegu Dokumentów


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/88/FPGP/07/2017

 Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia  jest modernizacja     oprogramowania     Partnerów     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi   oraz   szkoleniowymi,   w szczególności: 

1)     Zadanie 1  Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Sadlinki (załącznik nr 4)

2)    Zadanie 2 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Puck (załącznik nr 3)

3)    Zadanie 3 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Chmielno (Załącznik nr 5)

4)    Zadanie 4 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Rumia (załącznik nr 6)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/88/FPGP/07/2017

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania wraz z jego instalacją wg poniższego wykazu::

·        Zadanie 1 Zestaw komputerowy -8 szt. (dostawa po 1 szt do GCh,MP,GR,GS,GSK,GB,PGD,GW)

·        Zadanie 2 Serwer – 7 szt. (dostawa po 1 szt do GS,MR,GCh,MP,GW,GSK,GR))

·        Zadanie 3 Wysokowydajny serwer -1 szt (dostawa do PGD)

·        Zadanie 4 Urządzenia wielofunkcyjne-4 szt ( dostawa po 1 szt do GS,MR.GCH,MP)

·        Zadanie 5 Czytnik kodów kreskowych 1szt dostawa do GB

·        Zadanie 6 Drukarka kodów kreskowych – 1 szt dostawa do MP

·        Zadanie 7 Switch 24 portowy dostawa do 1szt GSK

·        Zadanie 8 Router wifi- 1 szt dostawa do GSK

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami zapytania w pkt. 13 "Zastrzeżenia" oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/45/FPGP/07/2017

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania wraz z jego instalacją wg poniższego wykazu::

·        Zadanie 1 Zestaw komputerowy -9 szt. (Dostawa po 1 szt do GG, GSU, GS, MSG, GSG, GL, GChe, GT, GO)

·        Zadanie 2 Serwer – 9 szt. (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GSU, GS, GSG, GL, GChe, GT, GO)

·        Zadanie 3 Urządzenia wielofunkcyjne-8 szt (Dostawa po 1 szt do GSt, GG, GT, GS, MSG, GSG, GL, GO)

·        Zadanie 4 Laptop -1 szt dostawa do MSG

·        Zadanie 5 Drukarka kodów kreskowych – 3 szt (Dostawa po 1 szt do GS, GL, GSG)

·        Zadanie 6 Urządzenie do backupu danych- 1 szt dostawa do GSU

 W dniu 11 lipca 2017 roku dokonano zmiany na stronie 24 w zapytaniu ofertowym z "Urządzenie wielofunkcyjne (1szt.)  dla Gminy Subkowy i Tczew" na "Urządzenie wielofunkcyjne (1szt.)  dla Gminy Gniew" Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostały bez zmian

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami zapytania w pkt. 12 "Zastrzeżenia" oraz zgodnie z Zasadą Konkurencyjności Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (Zapytanie ofertowe nr 1/FPGP/05/2017)

  

W dniu 20 czerwca 2017 r. komisja w składzie:

 1.      Ryszard Jagielski – Przewodniczący komisji

2.      Agnieszka Nowak – Członek komisji

Dokonała wyboru Wykonawcy w oparciu o przeprowadzone postępowanie wyboru oferentów przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

 I.                  W dniu 27 maja 2017 r. Fundacja Promocji Gmin Polskich zamieściła na swojej stronie www oraz w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na w/w zakres.

II.                Określone kryteria oferty: Kryterium cena – 40 punktów; kryterium doświadczenie – 60 punktów. Każda z części zamówienia podlega odrębnej ocenie.

III.               Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych

IV.               W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta w dniu 8 czerwca 2017:

               K O N S O R C J U M  W Y K O N A W C Ó W:

1.     MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA – PEŁNOMOCNIK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 2.     MADKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ – CZŁONEK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 3.     CLOUD INDUSTRY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – CZŁONEK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

Zadanie 1 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Tczew   73 894,71 zł

Zadanie 2. Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Subkowy             67 894,77 zł

Zadanie 3. Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański        65 894,79 zł

Zadanie 4 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Starogard Gdański           91 894,53 zł

Zadanie 5 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Skarszewy           105 894,39 zł

Zadanie 6 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Osieczna             89 894,55 zł

Zadanie 7 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Lubichowo          89 894,55 zł

Zadanie 8 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Gniew   83 894,61 zł


Zamawiający w oparciu o kryteria oceny ofert (40% cena oraz 60% doświadczenie) wybrał na wykonawcę usługi w zakresie wszystkich części Zamówienia :

Konsorcjum wykonawców :

1.     MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA – PEŁNOMOCNIK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 2.     MADKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ – CZŁONEK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

 3.     CLOUD INDUSTRY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – CZŁONEK KONSORCJUM

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 GDYNIA

którego oferta cenowa mieści się w budżecie projektu, i z którym Zamawiający podpisze stosowną umowę. Oferent złożył ofertę obejmującą zadania od 1 do 8 włącznie. W/w zadania (oferty częściowe) po przeprowadzonej procedurze oceny oferty w oparciu o przyjęte kryteria uzyskały 100 punktów.

 

V.                Zamawiający w dniu 22 czerwca 2017 r. poinformował drogą mailową oferenta o wyborze wykonawcy oraz udzielił oferentowi informacji o ilości uzyskanych punktów przyznanych w trakcie oceny jego oferty.

 VI.                Oferent złożył oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Warszawa, dnia 22.06.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FPGP/05/2017

Pospowanie prowadzonjest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Przedmiotem zamówienia Modernizacja     oprogramowania     Partnerów     poprzez dostawę,   instalację,   konfigurację   oprogramowania   lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe    oprogramowanie (w    zależności od Partnera) wraz z pracami  programistycznymi, wdrożeniowymi,   instalacyjnymi   oraz   szkoleniowymi,   w szczególności: 

1)    Zadanie 1  Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Tczew (załącznik nr 3)

2)    Zadanie 2 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Subkowy (załącznik nr 4)

3)    Zadanie 3 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Załącznik nr 5)

4)    Zadanie 4 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Starogard Gdański (załącznik nr 6)

5)    Zadanie 5 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Skarszewy (załącznik nr 7)

6)    Zadanie 6 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Osieczna (załącznik nr 8)

7)    Zadanie 7 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy LUBICHOWO ( załącznik 9)

8)    Zadanie 8 Prace  programistyczne, wdrożeniowe,   instalacyjne   oraz   szkoleniowe dla Gminy Gniew (załącznik 10)

Zapytanie ofertowe nr 1/45/FPGP/05/2017/RR
Pospowanie prowadzondla zamówień od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie- rozeznanie rynku

Przegląd i aktualizacja dokumentów będących załącznikami do wniosku o utworzenie PPPZ pod kątem ich aktualności, 
i zgodności z wymogami MC w zakresie prowadzenia PPPZ

Załacznik
Zapytanie ofertowe nr 1/45/FPGP/05/2017/RR

8-05-2017