WIADOMOŚCI
2018-09-19
SUPERKURS! Wszystko o grantach na doskonalenie cyberkompetencji
Trwa konkurs grantowy, w ramach którego gminy mogą otrzymać - na doskonalenie kompetencji cyfrowych swoich mieszkańców - nawet  150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego.

W związku z wciąż dostępną, znaczną pulą środków zapraszamy na spotkania informacyjne w Punktach Informacyjnych FE. Publikujemy terminarz i miejsca spotkań

2018-09-25
Serce do komputera. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cybernetyki

Podręcznik ma pomóc Ci trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka scenariuszy szkoleń informatycznych dr.  Joanna Frączek- Broda.

Joanna Frączek – Broda jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, wykładowcą akademickim, przez wiele lat wykładała w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Przeszkoliła ponad 20 tysięcy osób. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu procesami decyzyjnymi i komunikacyjnymi.


Scenariusze napisane dla Fundacji Promocji Gmin Polskich przez dr Joannę Frączek Brodę zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

2018-07-03
KONKURSOWE ABC. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych w Polsce
Prezentujemy listę pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów na temat konkursu grantowego w ramach Działania 3.1, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej w Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce.
2018-07-03
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC: Siedem tematów głównych
Kompetencje cyfrowe? Co macie konkretnie na myśli? Czego chcecie uczyć na waszych superkursach? Nasza Fundacja otrzymuje coraz więcej szczegółowych pytań od gmin zainteresowanych otrzymaniem grantu na szkolenia. Odpowiadając - w serii artykułów przedstawimy komplet siedmiu podstawowych tematów szkoleń.
2018-07-03
PO PC 3.1 W PREZENCIE? Jakie będą obowiązki gminy - grantobiorcy?
Piszecie, że prawdziwymi beneficjentami konkursu POPC 3.1 będą mieszkańcy gmin i że gminy nie poniosą w trakcie realizacji projektu żadnych dodatkowych kosztów. Jak to możliwe? Czy gminy, jako grantobiorcy nie będą miały żadnych obowiązków? Kto faktycznie zapłaci za cyfrowe szkolenie mieszkańców?
2018-06-18
JEST GRANT DO WZIĘCIA. Szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie
W związku z naszymi publikacjami dotyczącymi możliwości uzyskania przez gminy grantów w wysokości 150 tys zł na szkolenia w dziedzinie kompetencji cyfrowych mieszkańców - bez żadnych kosztów własnych - otrzymujemy w Fundacji coraz więcej pytań o możliwość złożenia wniosku i o kryteria konkursowe.
2018-06-18
WIDOK Z GÓRY. Zapowiedź przeglądu instytucji administracji państwa
Będziemy musieli dokonać przeglądu administracji państwa, czy wszystkie instytucje są potrzebne – powiedział Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego. Czy potrzebne nam jest tyle różnych poziomów władzy? - pytał Sasin.
2018-06-18
200 000 000 NA CZYSTO. NFOŚiGW wspiera gospodarkę odpadami
NFOŚiGW prowadzi nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2018-06-18
POPRAWIONY KODEKS. Bez obowiązku transmisji z lokali wyborczych
Sejm znowelizował Kodeks wyborczy. W efekcie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych. Uproszczono także procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze, poszerzono też katalog osób, które mogą być urzędnikami wyborczymi.
2018-06-14
GRANT Z RĄK WÓJTA. Gmina na cyberkursie. Wkład własny: 0 zł.
Piszecie, że wójt przy pomocy jednego maila może zdobyć 150 tys zł na sfinansowanie wiedzy komputerowej mieszkańców gminy, a jeżeli mu zostanie pieniędzy - na kupno sprzętu komputerowego. Nie piszecie natomiast nic o kosztach. Ile wynosi wkład własny gminy? Ile trzeba wydać, żeby dostać te 150 000?
AKTUALNOŚCI
Z  uwagi na wysokość alokacji przeznaczonej na konkurs każdy projekt, który spełni kryteria formalne i merytoryczne otrzyma dofinansowanie - zapewnia MSWiA średnie miasta w imiennym zaproszeniu do kolejnej edycji PO WER 2.18. My ze swojej strony zapraszamy miasta do Giełdy POWER
Jak już informowaliśmy 215 średnich miast otrzymało od MSWiA imienne zaproszenia do kolejnej edycji konkursu PO WER. Resort planuje przeznaczyć w 2018 roku 31 mln zł na wsparcie wdrożeń poprawiających usługi administracyjne w zakresie:  • podatków i opłat lokalnych oraz  • zarządzania nieruchomościami.

Konkurs zostanie ogłoszony w lutym a nabór planowany jest nie wcześniej niż po miesiącu od ogłoszenia. Jak nas poinformowano w Wydziale Prasowym MSWIA trwają prace nad pewnymi zmianami w regulaminie. Zmiany te jednak nie dotyczą najważniejszego: resort  zapewnia, że z  uwagi na wysokość alokacji przeznaczonej na konkurs każdy projekt, który spełni kryteria formalne i merytoryczne otrzyma dofinansowanie.

Resort chce objąć dofinansowaniem szeroko rozumianą modernizację świadczenia usług (m.in elektronizację i automatyzację obsługi klientów oraz poprawę dostępu do informacji o realizacji spraw urzędowych). Kwalifikowalnym wydatkiem projektów będą szkolenia pracowników oraz doradztwo realizowane na rzecz urzędów. 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez: a) jednostki samorządu terytorialnego; b) związki jst; c) stowarzyszenia jst; d) organizacje pozarządowe; e) szkoły wyższe lub ich organy założycielskie; f) jednostki naukowe; g) instytucje szkoleniowe.

Jak już informowaliśmy grupę docelową w projekcie mogą stanowić wyłącznie miasta średnie, które nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent albo partner w projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów zorganizowanych przez MSWIA w latach 2015 oraz 2017 nr: POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 i POWR.02.18.00IP.01-00-002/172. Publikowaliśmy już opracowaną przez PAN listę 255 miast średnich. Ponieważ 40 było beneficjentami poprzednich edycji PO WER 2.18, w  tegorocznym konkursie może wziąć udział 215 miast

MIASTA - ADRESACI LISTU MSWiA

Kolejną grupą docelową mogą być pracownicy jednostek samorządu objętych wsparciem w ramach projektu oraz pracownicy komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

Pisaliśmy już, że pewną trudność może stanowić warunek, żeby wniosek złożony w odpowiedzi na konkurs był projektem partnerskim i objąć wsparciem minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową projektu. JST objęte wsparciem w ramach projektu muszą pełnić rolę lidera albo partnera projektu.

Poprosiliśmy więc  i nadal prosimy - wraz z Serwisem Samorządowym PAP - miasta szukające partnerów o zgłaszanie się do nas w ramach "Giełdy POWER" - giełdy ofert partnerskich i banku współpracy. Nasza giełda ma ułatwić miastom występowanie w grupach (liczących po co najmniej 5 JST) ze wspólnymi wnioskami łączącymi zbliżone cele i rozwiązania modernizacyjne.

Miastom, które już się do nas zgłosiły, proponujemy wsparcie przy tworzeniu konkretnych projektów. Eksperci Fundacji Promocji Gmin Polskich, która już realizuje przedsięwzięcia w ramach PO WER na terenie kilkunastu gmin, przeprowadzą - przed przystąpieniem do prac nad wnioskiem – prezentacje możliwych rozwiązań, z których miasta – partnerzy będą mogły wybrać najkorzystniejsze dla siebie merytorycznie, finansowo i organizacyjnie.

2018-01-10