WIADOMOŚCI
2018-09-19
SUPERKURS! Wszystko o grantach na doskonalenie cyberkompetencji
Trwa konkurs grantowy, w ramach którego gminy mogą otrzymać - na doskonalenie kompetencji cyfrowych swoich mieszkańców - nawet  150 tys. zł bez żadnego wkładu własnego.

W związku z wciąż dostępną, znaczną pulą środków zapraszamy na spotkania informacyjne w Punktach Informacyjnych FE. Publikujemy terminarz i miejsca spotkań

2018-09-25
Serce do komputera. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cybernetyki

Podręcznik ma pomóc Ci trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka scenariuszy szkoleń informatycznych dr.  Joanna Frączek- Broda.

Joanna Frączek – Broda jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, wykładowcą akademickim, przez wiele lat wykładała w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Przeszkoliła ponad 20 tysięcy osób. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu procesami decyzyjnymi i komunikacyjnymi.


Scenariusze napisane dla Fundacji Promocji Gmin Polskich przez dr Joannę Frączek Brodę zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

2018-07-03
KONKURSOWE ABC. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych w Polsce
Prezentujemy listę pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów na temat konkursu grantowego w ramach Działania 3.1, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej w Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce.
2018-07-03
GMINA NA SUPERKURSIE. 3.1 PO PC: Siedem tematów głównych
Kompetencje cyfrowe? Co macie konkretnie na myśli? Czego chcecie uczyć na waszych superkursach? Nasza Fundacja otrzymuje coraz więcej szczegółowych pytań od gmin zainteresowanych otrzymaniem grantu na szkolenia. Odpowiadając - w serii artykułów przedstawimy komplet siedmiu podstawowych tematów szkoleń.
2018-07-03
PO PC 3.1 W PREZENCIE? Jakie będą obowiązki gminy - grantobiorcy?
Piszecie, że prawdziwymi beneficjentami konkursu POPC 3.1 będą mieszkańcy gmin i że gminy nie poniosą w trakcie realizacji projektu żadnych dodatkowych kosztów. Jak to możliwe? Czy gminy, jako grantobiorcy nie będą miały żadnych obowiązków? Kto faktycznie zapłaci za cyfrowe szkolenie mieszkańców?
2018-06-18
JEST GRANT DO WZIĘCIA. Szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie
W związku z naszymi publikacjami dotyczącymi możliwości uzyskania przez gminy grantów w wysokości 150 tys zł na szkolenia w dziedzinie kompetencji cyfrowych mieszkańców - bez żadnych kosztów własnych - otrzymujemy w Fundacji coraz więcej pytań o możliwość złożenia wniosku i o kryteria konkursowe.
2018-06-18
WIDOK Z GÓRY. Zapowiedź przeglądu instytucji administracji państwa
Będziemy musieli dokonać przeglądu administracji państwa, czy wszystkie instytucje są potrzebne – powiedział Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego. Czy potrzebne nam jest tyle różnych poziomów władzy? - pytał Sasin.
2018-06-18
200 000 000 NA CZYSTO. NFOŚiGW wspiera gospodarkę odpadami
NFOŚiGW prowadzi nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2018-06-18
POPRAWIONY KODEKS. Bez obowiązku transmisji z lokali wyborczych
Sejm znowelizował Kodeks wyborczy. W efekcie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych. Uproszczono także procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze, poszerzono też katalog osób, które mogą być urzędnikami wyborczymi.
2018-06-14
GRANT Z RĄK WÓJTA. Gmina na cyberkursie. Wkład własny: 0 zł.
Piszecie, że wójt przy pomocy jednego maila może zdobyć 150 tys zł na sfinansowanie wiedzy komputerowej mieszkańców gminy, a jeżeli mu zostanie pieniędzy - na kupno sprzętu komputerowego. Nie piszecie natomiast nic o kosztach. Ile wynosi wkład własny gminy? Ile trzeba wydać, żeby dostać te 150 000?
AKTUALNOŚCI
Jak się dowiadujemy MSWiA zaprosiło imiennie do kolejnej edycji konkursu PO WER 2.18 wszystkie średnie miasta z listy 255 opracowanej w PAN pod kierownictwem prof. Przemysława Śleszyńskiego. Szanse na zdobycie grantu 400 lub 200 tys zł (w zależności od statusu miasta) są ogromne.
255 średnich miast – taka jest grupa docelowa kolejnego konkursu w ramach PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, do którego nabór MSWiA planuje ogłosić pod koniec I kwartału tego roku. Alokacja ma wynosić 44,6 mln zł.

MSWiA przewiduje, że zarówno liczba jst, które wdrożyły rozwiązania usprawniające obsługę podatkową przedsiębiorców jak tych, które wdrożyły rozwiązania usprawniające zarządzanie nieruchomościami, wyniesie co najmniej 200.

Ponieważ grupę docelową konkursu stanowią miasta średnie (gminy o statusie miasta albo mające siedzibę w mieście położonym na terytorium danej gminy), które nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent albo partner w projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów nr: POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 i POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 prawo startu ma mniej niż 255 miast. Szansa uzyskania dofinansowania jest zatem ogromna.

Pośrednio potwierdził to Wydział Prasowy MSWiA, który w odpowiedzi na pytanie Serwisu Samorządowego PAP potwierdził, że konkurs adresowany jest do grupy odbiorców - zdefiniowanych jako miasta średnie w opracowaniu autorstwa prof. Przemysława Śleszyńskiego, "Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze", Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 2016, m.in. do którego odwołuje się Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju.

Przywołane opracowanie jako miasta średnie wskazuje 255 miast (poniżej lista tych miast) – i to do tej grupy skierowane jest wsparcie w konkursie. "Zatem planowane wsparcie na poziomie 200 miast jest możliwe do zrealizowania. Jednocześnie w opracowaniu wyróżniono spośród 255 miast średnich 122 miasta średnie tracące status społeczno-gospodarczy i dla tych jednostek przewidziano za deklarację udziału w projekcie punkty premiujące w ocenie składanych wniosków o dofinansowanie" - podkreślił Wydział Prasowy MSWiA.

Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia usprawniające: obsługę w dziedzinie podatków i opłat lokalnych oraz poprawiające zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanym.

Organizator konkursu przewiduje więc w pierwszym rzędzie – w dziedzinie podatków i opłat lokalnych – wsparcie:

- elektronizacji procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
- doskonalenia kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
- wdrażania rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej.

W dziedzinie gospodarki nieruchomościami na wsparcie mogą oczekiwać:
- wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;
- doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
- działania administracji samorządowej dotyczące planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

JST objęte wsparciem w ramach projektu pełnią rolę lidera albo partnera projektu. Liderem może być natomiast także związek jst, stowarzyszenie jst, organizacja pozarządowa, szkoła wyższa, jednostka naukowa lub instytucja szkoleniowa. Dodajmy, że jednostka samorządu terytorialnego może być liderem albo partnerem w co najwyżej jednym projekcie.

Maksymalną wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby JST objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty: 200 tys. zł dla gminy i 400 tys. zł dla miasta na prawach powiatu.

MSWiA przewiduje, że zarówno liczba jst, które wdrożyły rozwiązania usprawniające obsługę podatkową przedsiębiorców jak tych, które wdrożyły rozwiązania usprawniające zarządzanie nieruchomościami, wyniesie co najmniej 200.

Pewnym utrudnieniem natury organizacyjnej może być warunek, żeby projekty złożone w odpowiedzi na konkurs objęły wsparciem minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego.

W tej sytuacji "Serwis Samorządowy PAP" wystąpił z inicjatywą, by miasta szukające partnerów zgłaszały się do redakcji, która uruchomiła giełdę ofert partnerskich i bank współpracy. Fundacja Promocji Gmin Polskich, która już realizuje przedsięwzięcia w ramach PO WER 2.18 na terenie kilkunastu gmin, zadeklarowała organizacyjne i eksperckie wsparcie takiej giełdy.
 
Nie bez znaczenia jest fakt, że minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 15,72 proc. Nie trzeba jednak angażować gotówki, wystarczy delegować pracowników na związane z projektem szkolenia. Jak zapewniają eksperci Fundacji Promocji Gmin Polskich, wartość etatów szkolonych urzędników może być kosztem kwalifikowanym.

Oto lista 255 średnich miast opracowana w PAN pod kierownictwem prof. Przemysława Śleszyńskiego:

Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Augustów, Bartoszyce, Bełchatów, Będzin, Biała Podlaska, Białogard, Bielawa, Bielsk Podlaski, Bielsko-Biała, Bieruń, Biłgoraj, Bochnia, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzesko, Busko-Zdrój, Bytom, Bytów, Chełm, Chełmno, Chodzież, Chojnice, Chorzów, Choszczno, Chrzanów, Ciechanów, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Dębica, Działdowo, Dzierżoniów, Elbląg, Ełk, Garwolin, Gdynia, Giżycko, Gliwice, Głogów, Gniezno, Goleniów, Gorlice, Gostynin, Gostyń, Grajewo, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Hajnówka, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarocin, Jarosław Podkarpackie, Jasło, Jastrzębie-Zdrój, Jawor, Jaworzno, Jelenia, Jędrzejów, Józefów, Kalisz, Kamienna, Kędzierzyn-Koźle, Kętrzyn, Kluczbork, Kłodzko, Kn urów, Kobyłka, Koło, Kołobrzeg, Konin, Końskie, Koszalin, Kościan, Kościerzyna, Kozienice, Krapkowice, Krasnystaw, Kraśnik, Krosno, Krotoszyn, Kutno, Kwidzyn, Legionowo, Legnica, Leszno, Lębork, Lidzbark Warmiński, Limanowa, Lubań, Lubartów, Lubin, Lubliniec, Luboń, Łańcut, Łask, Łaziska, Łęczna, Łomża, Łowicz, Łuków, Malbork, Marki, Mielec, Międzyrzecz, Mikołów, Mińsk Mazowiecki, Mława, Mrągowo, Mysłowice, Myszków, Myślenice, Nakło nad Notecią, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Dwór, Nowy Sącz, Nowy Targ, Nysa, Oborniki, Olecko, Oleśnica, Olkusz, Oława, Opoczno, Orzesze, Ostrołęka, Ostrowiec, Ostróda, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Wielkopolski, Oświęcim, Otwock, Ozorków, Pabianice, Piaseczno, Piastów, Piekary Śląskie, Piła, Piotrków Trybunalski, Pisz, Pleszew, Płock, Płońsk, Police, Polkowice, Prudnik, Pruszcz Gdański, Pruszków, Przasnysz, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puławy, Pułtusk, Racibórz,  Radom, Radomsko, Radzyń Podlaski, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Reda, Ropczyce, Ruda Śląska, Rumia, Rybnik, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śląskie, Sieradz, Sierpc, Skarżysko-Kamienna, Skawina, Skierniewice, Słubice, Słupsk, Sochaczew, Sokołów, Sokółka, Sopot, Sosnowiec, Stalowa Wola, Starachowice, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Staszów, Strzelce Opolskie, Suwałki, Swarzędz, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Śrem, Środa Wielkopolska, Świdnica, Świdnik, Świdwin, Świebodzice, Świebodzin, Świecie, Świętochłowice, Świnoujście, Tarnobrzeg, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tczew, Tomaszów Lubelski, Tomaszów Mazowiecki, Trzebinia, Turek, Tychy, Wadowice, Wałbrzych, Wałcz, Wągrowiec, Wejherowo, Wieliczka, Wieluń, Włocławek, Wodzisław Śląski, Wołomin, Września, Wyszków, Zabrze, Zakopane, Zambrów, Zamość, Zawiercie, Ząbki, Ząbkowice Śląskie, Zduńska Wola, Zgierz, Zgorzelec, Złotoryja, Złotów, Żagań, Żary, Żory, Żyrardów, Żywiec.

Poniżej publikujemy listę 122 miast tracących swoje funkcje społeczno - gospodarcze:wstaw

Lista 122 miast odc.2


wstaw
  Lista 122 miast odc. 3

 
wstaw
2018-01-05